New Topic

Reply To: Positie Nivo Slider

Home › Forum › Plugins › Positie Nivo Slider › Reply To: Positie Nivo Slider

#458

StartupWP
Keymaster

Dutch:

1. Download uw thema en kind thema:

http://wordpress.org/extend/themes/startupwp
https://startupwp.com/downloads/startup-child.zip

2. Geen behoefte om FTP te gebruiken, gewoon unzip ze allebei en kopiëren header.php van de / startupwp / map naar de / startup-kind / map maken van uw gewenste wijzigingen aan in het kind thema header.

3. Zip ze allebei een back-up en installeer ze allebei zoals gewoonlijk:

https://startupwp.com/topic/installing-your-theme/
(negeer bepaalde stappen die de pro-versie te betrekken – u kunt verdriet over het thema map reeds bestaande te krijgen, maar tijdelijk overschakelen naar een ander thema en de oude thema map te verwijderen onder Vormgeving> Thema’s)

4. Alleen Activeer het kind thema en je moet goed om te gaan.

Opmerking: Later kunt u het kind thema verder bewerken onder Vormgeving> Editor, maar als u een goede back-up lokaal te houden en nieuwe bestanden toe te voegen zult u wilt beginnen met behulp van FTP.

English:

1. Download your theme and child theme:

http://wordpress.org/extend/themes/startupwp
https://startupwp.com/downloads/startup-child.zip

2. No need to use FTP, just unzip them both and copy header.php from the /startupwp/ folder to the /startup-child/ folder making your desired edits to the child theme header.

3. Zip them both back up and install them both as usual:

https://startupwp.com/topic/installing-your-theme/
(ignore certain steps that involve the pro version – you may get grief about the theme folder already existing, just switch to another theme temporarily and delete out the old theme folder under Appearance > Themes)

4. Activate the child theme only and you should be good to go.

Note: Later on, you can further edit the child theme under Appearance > Editor, though if you wish to keep a proper backup locally and add new files you will want to start using FTP.